Inspireras av tidigare webinar för fastighet

Nedan finner du ett urval av våra mest populära inspelade webinars för fastighetssektorn. Live webinars hittar du här.

Wodar SE Fastighetssektorn (1)

Hur fastighetsbolag enkelt kan börja med agila budget- och prognosprocesser
Fastighetsbranschen har länge kännetecknats av långsiktighet, stabilitet och god lönsamhet. Tack vare låga räntor och stor tillgång på kapital har den stått stark när många andra branscher haft det svårt. Men när avkastningskrav och räntor pressas upp behöver även de mest solida fastighetsbolagen snabbt kunna överblicka sin finansiella situation och anpassa den framåtriktade planeringen.

Se webinar



AMF Fastigheter berättar om hur de rationaliserat budgetprocessen genom att minska antalet system
Många fastighetsbolag kämpar med att behöva arbeta i flera olika system för att planera och följa upp verksamheten. Så såg verkligheten ut även för AMF Fastigheter när de gjorde sin budget och prognos, vilket var ett tidskrävande arbete i en process som dessutom var svår att överblicka.

Se webinar

 

Så tar du digitaliseringen av fastighetsbolagets verksamhetsstyrning till nästa nivå
Många fastighetsbolag har redan tagit viktiga steg för att digitalisera sina styr- och planeringsprocesser. De flesta har kommit så långt så att data finns digitalt – men har utmaningar med att få ihop alla delar för att snabbt, smidigt och enkelt kunna planera och följa upp verksamheten. I det här webinaret berättar vi hur ditt bolag kan ta ytterligare steg för att effektivisera sin ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Se webinar

 

Skandia Fastigheter berättar om hur de digitaliserat sin målstyrning
Bolagets strategiska mål formuleras ofta i olika affärs- och verksamhetsplaner. Ofta är det utmanande att i nästa steg få strategin och målen att hänga ihop med det operativa arbetet. Skandia Fastigheter har genom digitaliseringens möjligheter tagit ett helhetsgrepp om sina styr- och planeringsprocesser. I det här webinaret berättar de om hur de effektiviserat sin strategiska planering.

Se webinar

 

Effektivare budget- och prognosprocesser i fastighetsbolag
Lägger du för mycket tid på budgetarbetet? Finns det behov av att arbeta med verksamhetsnära drivarbaserade modeller, rullande prognoser och flerårsprognoser? Eller ser du ett behov av att få mer överblick och kontroll över själva arbetsprocessen? I det här webinaret visar vi hur du genom vår fastighetsanpassade lösning kan få ett effektivt, digitaliserat och integrerat stöd för budget- och prognosarbetet.

Se webinar

 

Så gör digitaliseringen att Skandia Fastigheter kan planera och följa verksamhetens utveckling
Många brottas med att få det strategiska arbetet att hänga ihop med det operativa – och att enkelt kunna planera och följa hur verksamheten utvecklas. Skandia Fastigheter har insett potentialen med att digitalisera sin verksamhetsstyrning och berättar nu om hur långt de kommit. 

Se webinar



Ekonomistyrning för fastighetsbolag
Många fastighetsbolag kämpar med att effektivisera sina styr- och verksamhetsprocesser. Det kan handla om budget- och prognosprocessen, arbetet med uppföljning, analys och rapportering eller att få ihop den strategiska planeringsprocessen med den operativa. Det kan också handla om att effektivisera den ekonomisk styrning av projekt.

Se webinar

 


Digital verksamhetsutveckling med fastighetsbolaget Jernhusen
Med Hypergene som exempel får du ta del av hur Jernhusen kontinuerligt och i steg digitaliserar genom intern effektivisering och utökad kommunikation. Hypergene hjälper Jernhusens medarbetare att samarbeta kring ekonomisk planering och uppföljning.

Se webinar