Inspireras av tidigare webinar för fastighet

Här hittar du ett urval av våra mest populära webinars för fastighet.

Så bidrar digitaliseringen till Jernhusens verksamhetsutveckling
Med Hypergene som exempel får du ta del av hur Jernhusen kontinuerligt och i steg digitaliserar genom intern effektivisering och utökad kommunikation. Hypergene hjälper Jernhusens medarbetare att samarbeta kring ekonomisk planering och uppföljning. Se webinar