Inspireras av tidigare webinar för Fastighet

Här hittar du ett urval av våra mest populära webinars för fastighet.

Hypergenes kontor i Malmö.

Vid frågor gällande webinars vänligen kontakta vår marknadskoordinator Isabella Johansson.

Fastighet

Effektivare styrning genom digitaliserat verksamhetsstöd för fastighetsbolag
Svagt driftnetto? För många vakanser? Som fastighetsägare har man många viktiga nyckeltal att hålla reda på, från underhållsåtgärder och projektuppföljning till personalplanering och långtidsprognoser. För att förbättra verksamhetsstyrningen har Hypergene tagit fram en heltäckande lösning där fastighetsbolagens totala behov täcks in. Idag används vårt beslutsstödssystem framgångsrikt av omkring 30 fastighetsbolag. Se webinar

Få ökad kraft i styrningen – digitalisera affärsplaneringen i fastighetsbolag
Under webinaret beskriver vi fem viktiga grundpelare som bidrar till att öka förutsättningarna för att få styrelsens och ledningens strategier att praktiskt omsättas till operativa aktiviteter ute i verksamheten. I ett scenario, med utgångspunkt från grundpelarna, visar vi ett praktiskt exempel från ett fastighetsbolag. För att visa på vinsterna antar vi rollen som fastighetschef, med hög involvering i både det planerande och uppföljande arbetet. Vi visar också hur arbetet kan fungera utifrån styrelsen och ledningens perspektiv. Se webinar

Så bidrar digitaliseringen till Jernhusens verksamhetsutveckling
Med Hypergene som exempel får du ta del av hur Jernhusen kontinuerligt och i steg digitaliserar genom intern effektivisering och utökad kommunikation. Hypergene hjälper Jernhusens medarbetare att samarbeta kring ekonomisk planering och uppföljning. Se webinar

Effektivare styrning för fastighetsbolag genom digitaliserad planering, uppföljning och analys samt projekthantering
I detta webinar-on-demand visar vi hur du kan göra just det med hjälp av Hypergenes lösning som redan används hos ett stort antal fastighetsbolag. Vägen dit går genom att steg för steg digitalisera viktiga styrprocesser och stärka upp stödet där ni behöver det som mest – oavsett om det är på en strategiskt övergripande nivå eller om det är för att skapa effektivitet i den projektekonomiska styrningen. Se webinar