Inspireras av tidigare webinar för fastighet

Här hittar du ett urval av våra mest populära inspelade webinars för fastighet.

Ekonomistyrning för fastighetsbolag
Många fastighetsbolag kämpar med att effektivisera sina styr- och verksamhetsprocesser. Det kan handla om budget- och prognosprocessen, arbetet med uppföljning, analys och rapportering eller att få ihop den strategiska planeringsprocessen med den operativa. Det kan också handla om att effektivisera den ekonomisk styrning av projekt.

Se webinar

 


Projekthantering, uppföljning, analys och digitaliserad planering för fastighetsbolag
Hypergenes lösning som idag används hos ett stort antal fastighetsbolag. Vägen till effektiv styrning går genom att steg för steg digitalisera viktiga styrprocesser och stärka upp stödet där ni behöver det som mest – oavsett om det är på en strategiskt övergripande nivå eller om det är för att skapa effektivitet i den projektekonomiska styrningen.

Se webinar

 


Digital verksamhetsutveckling med fastighetsbolaget Jernhusen
Med Hypergene som exempel får du ta del av hur Jernhusen kontinuerligt och i steg digitaliserar genom intern effektivisering och utökad kommunikation. Hypergene hjälper Jernhusens medarbetare att samarbeta kring ekonomisk planering och uppföljning.

Se webinar