Vad gör en affärsutvecklare?

En affärsutvecklare arbetar med att förbättra ett företags affärer. Det innebär att effektivisera eller att skapa värde för kunden, och på så sätt öka försäljningen. Det kan även innebära att förbättra, förenkla eller förfina en rutin, process, produkt eller tjänst kopplad till affären.

Affärsutvecklare

Affärsutvecklaren ska driva på förändringar för att öka effektiviteten eller tillväxten. Denne ska helst utgå från och kommunicera insikter baserade på kunddata. Utifrån det kan affärsutvecklaren lämna feedback i olika former kring affären och kunden till de inom företaget som påverkas av eller påverkar förändringen, som affärsutvecklaren och företaget vill åstadkomma.

Affärsutvecklaren ska förstå problem och ha förmågan att lösa dem. Det kan innebära att knyta ihop partnerskap eller förenkla något som har bäring på affären. Eftersom marknadsförhållanden, konkurrenter och kundernas tankar ofta förändras, krävs ständig affärsutveckling och en affärsutvecklare som är envis, ihärdigt och flexibel i sitt utförande.

En affärsutvecklare brukar ha fler kontaktytor med exempelvis försäljningsavdelningen, marknadsavdelningen, ekonomiavdelningen, jurister och produktteamet, beroende på vad som ska förändras och förbättras. Förändringen kan till exempel ske i processer som driver interna förbättringar eller i projekt med nya lösningar för slutkund som mål (exempelvis inom tjänstedesign).

Vad är skillnaden på en säljare och en affärsutvecklare?

Det direkta försäljningsarbetet är operativt och taktiskt, medan affärsutveckling är mer taktiskt och strategiskt. En säljare kan exempelvis välja vilka företag denne ska rikta sin uppmärksamhet mot, men en affärsutvecklare kan argumentera för att det är bäst om säljarna specialiserar sig mot specifika branscher, göra affärer med partners eller utveckla produkter tillsammans med kunden och produktteamet.

En förklarande gränsdragning är att en affärsutvecklare arbete, direkt eller indirekt, förändrar affärsplanen eller affärsidén.

Är Business Development samma som affärsutveckling?

Business Development är det engelska begreppet för affärsutveckling, men är inte helt synonymt i praktiken. Som exempel kan nämnas en ’Business Development Representative’ som prospekterar nya kunder och snarare är synonymt med en Sales Devlopment Representative.

En “Business Developer” eller “affärsutvecklare” har däremot en bredare roll, speciellt på större företag. Detsamma kan sägas om titlarna ”affärsarkitekt” och ”Business Development Manager”.

I grunden kan alltså Business Development och affärsutveckling sägas vara samma sak. Dock kan viss otydlighet uppstå när säljare väljer att använda Business Development och/eller affärsutveckling som del i sin titel.

 

Vill du veta mer om Hypergene?
Hypergenes kunder kan effektivisera sina finansiella planeringsprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter och arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Vill du veta mer? Läs mer om vår lösning här eller titta på en 7 minuters videodemo av vår lösning: