Leverans & kompetens

Vi kan verksamhetsstyrning. Våra kunskaper tillsammans med marknadens mest kompletta lösning för verksamhetsstyrning gör att vi på allvar kan förbättra kundernas styrprocesser och stärka din konkurrenskraft. Lika viktigt som valet av verktyg, är graden av verksamhetsförståelse i samband med utformning och implementering av lösningen.

controllers

Får nya arbetssätt att fungera

Våra konsulter har bred erfarenhet och stor vana  såväl av att implementera planeringsprocesser och styrmodeller som att omvandla data till relevant och kvalitetssäkrad information, presenterad på ett sätt som gör den lättillgänglig och begriplig för slutanvändaren. I leveransorganisationen finns även lång erfarenhet av förändringsprocesser som att säkerställa utrullning och förankring av nya arbetssätt och systemlösningar.

Vi jobbar tillsammans med våra kunder hela vägen från kravfångst och behovsformulering till färdig lösning och faktisk kundnytta. Hypergenes leveransorganisation har sammantaget en mycket lång och samlad erfarenhet av beslutsstöd och verksamhetsstyrning.

En djup kunskap kring Hypergenes mjukvara kombineras med erfarenhet av andra programvaror för beslutsstöd och verksamhetsstyrning. Bland konsulterna finns dessutom ett flertal medarbetare med lång erfarenhet från kundsidan som exempelvis verksamhetschef eller controller; både inom privat och offentlig sektor.

I princip samtliga konsulter är civilingenjörer, civilekonomer, systemvetare eller dataingenjörer.

Rätt mix av kompetenser

På Hypergene jobbar vi i team för att säkerställa kvalitet och rätt mix av kompetenser för varje projekt och för effektiv kundutveckling.

Hos oss finns följande profiler: 

Verksamhetskonsulter (beslutstödskonsulter):
Hjälper dig att utveckla verksamhetsstyrningen. Agerar, baserat på gedigen verksamhetskompetens, stöd vid utveckling av styr- och budgetmodeller, framtagning av mål, nyckeltal, förändringsarbetet och säkerställer utrullningen av mjukvaran.

Projektledare:
Projektledare har gedigen erfarenhet av verksamhetsstyrning och blir brygga mellan behov och lösning, verksamhet och teknik, dig och Hypergene. Leder arbetet i projekten och säkerställer att projekten håller tid- och kostnadsramar. Projektledaren agerar alltid nära dig.

Lösningsarkitekter:
Lösningsarkitekten är med för att sätta specifikationer, projektens omfattning och göra vägvalen baserat på omfattande verksamhetskompetens. Leder det tekniska teamet och har förmågan att omvandla dina krav och önskemål till kraftfulla, effektiva och förvaltningsbara lösningar.

Applikations- och teknikkonsulter (BI-konsulter):
BI-konsulterna utför arbetet med vägledning ifrån lösningsarkitekten. Är specialister på mjukvaran Hypergene och hur man bäst anpassar funktionaliteten inom områden såsom rapporter, tabeller, grafiska visningar, portaler och inmatningar. Arbetar även med integrationer, din tekniska miljö, datalager och installationer av dina specifika lösningar.

Förvaltningsansvarig:
Leder arbetet och vidare­utvecklingen av kundens Hypergene-lösning i förvaltningsfas. Driver proaktivt nyttan av lösningen framåt ihop med kunden och konsulterna i Hypergenes kundteam.

Customer Success Manager:
Är affärsansvarig för kunden och håller i frågor som avtal, priser och utvecklande samarbeten. De är alla erfarna kundutvecklare och har ansvar att proaktivt föreslå utveckling och ökad effektivitet av kundens Hypergene-lösning.

Kundcase

Malin Appelberg Hypergene

Malin Appelberg

Chief Sales Officer

+46 768 680 162 Mejla Malin