Ny kund: Medborgarskolan

Medborgarskolan stärker och effektiviserar sin verksamhetsstyrning med Hypergene.

Införandet sker stegvis. Under hösten implementeras beslutsstödet för den ekonomiska uppföljningen samt en kontobaserad och drivarbaserad budgetprocess för hela verksamheten. I etapp två realiseras övrig verksamhets- och personaluppföljning.