Ekerö kommun väljer Hypergene för en effektivare verksamhetsstyrning

Nyhet: 2023-03-21

Efter en upphandling har Ekerö kommun valt Hypergene som leverantör av systemstöd för verksamhetsstyrning. Målet är att effektivisera sin planering, uppföljning och analys samt att skapa bättre beslutsunderlag för cheferna i vardagen. Valet av Hypergene har också handlat om att byta till en lösning som binder ihop verksamhetsstyrningen i ett samlat verktyg. Detta åstadkoms genom att byta ut tidigare systemstöd för målstyrning respektive analys med applikationer från Hypergene.

”Vi såg stora värden i att Hypergene kunde erbjuda en så heltäckande lösning. Det gör att vi kan ta ett grepp om hela verksamhetsstyrningen för beslutsfattare på alla nivåer. Att chefer och användare bara behöver använda ett samlat och sammanhängande system för alla de olika delarna skapar dessutom i sig effektivitet och enkelhet”, säger Katinka Madsen, ekonomichef på Ekerö kommun.

Inledningsvis kommer Ekerö kommun att implementera stöd för verksamhetsplanering -och rapportering, internkontroll, systematiskt arbetsmiljöarbete, ekonomi- och personaluppföljning samt budget och prognos.