Skogsstyrelsen väljer en helhetslösning från Hypergene

Nyhet: 2023-05-19

För att effektivisera sin verksamhetsstyrning har Skogsstyrelsen valt en helhetslösning från Hypergene. Skogsstyrelsen har fram till idag arbetat med ett egenutvecklat verktyg i kombination med Excel för processerna inom budget och prognos, styr- och kontrollkort, verksamhetsrapportering och åtgärdshantering.

Med Skogsstyrelsen utökas antalet myndigheter som använder Hypergene och de är den tredje myndigheten som bara under 2023 tecknat avtal med Hypergene. Inledningsvis ska 240 av Skogsstyrelsens medarbetare använda Hypergene.

”Vi är väldigt glada över att Skogsstyrelsen valt Hypergene och att vi fortsätter att växa inom sektorn i Norden. Förutom att vi ser fram emot att få bidra i deras utveckling gläds vi också åt att kundnätverket för myndigheter nu blir ännu större. Det gör att produkten fortsätter utvecklas. Vi har dessutom sett att de får stor nytta av att dela erfarenheter med varandra.”, säger Urban Bucht, VD på Hypergene.

Avtalet med Skogsstyrelsen tecknas via ramavtalsupphandling med Crayon.