Forsen effektiviserar styrningen med Hypergene

När Forsen, specialiserat på konsulttjänster inom bland annat projekt- och byggledning, behövde ett nytt och modernt system för beslutsstöd föll valet på Hypergene, ett beslut företagets CFO Karin Wallenbert, inte ångrat.

Höghus och sjö.

”Vi får bättre insyn i vårt resultat och hur det påverkas av olika parametrar. Vi har också lagt till en modul för resursplanering som tidigare låg i ett annat system, vilket har blivit riktigt bra. Rapporteringen har blivit mer enhetlig och vi har nu gemensamma nyckeltal som vi tittar på och följer upp.”

Forsen är ett företag i tillväxt och 2017 landade omsättningen på över 300 miljoner. Antalet anställda ökar också stadigt, något som påverkar kraven på en effektiv rapportering och att systemet ska vara enkelt och intuitivt att använda.

Innan Hypergene implementerades kunde organisationen inte riktigt leva upp till de ökade krav på en mer utförligt rapportering som fanns, både gällande resultat och nyckeltal. De behövde också ett system som tillät snabbare möjligheter för adhoc- analyser, samt snabbare och mer effektiva prognosprocesser. Något de nu har stöd för tack vare Hypergene. 

Hypergenes beslutsstöd var det bästa vi hittade på marknaden, bra lösning, proffsigt och förtroendegivande intryck, duktiga konsulter och bra support.
Porträtt på Karin Wallenbert CFO på Forsen. Karin Wallenbert, CFO Forsen

Resursplanering och prognos

Gällande intäkt och planering använder de bland annat systemet till att löpande planera beläggningen för konsulterna. Beläggningsgraden beräknas både i timmar och pris per resurs, men systemet används också för planering av semestrar och annat. På kostnadssidan behandlas månadslöner, funktioner för semesteravdrag och pensionsavsättningar.

Avseende prognosarbetet gör Forsen en fullständig prognos varje kvartal. Och den görs endast framåtriktat för kommande tolv månader där utgångspunkten är den löpande resursplanering som gäller vid valt prognostillfälle.

Löpande rapporter/analys/ad-hoc

Idag använder Forsen Hypergene för både rapportering på intäktssidan och utgiftssidan. Eftersom utfall och prognos har precis samma datainnehåll kan uppföljning ske på samma nyckeltal och detaljeringsgrad, vilket innebär att man hela tiden kan analysera avvikelser med väldigt stor precision.

Månadsrapportering

Forsen har en standardprocess runt månadsrapportering där varje gruppchef får en uppgift i systemet, exempelvis att granska hur timpriset för egna gruppens konsulter såg ut föregående månad och kommentera varför eventuella avvikelser har inträffat. Men också kommentera resursplaneringen de närmsta månaderna. För processen kring månadsrapportering implementerar Forsen just nu Hypergene Verksamhetsrapportering.

”Hypergenes beslutsstöd var det bästa vi hittade på marknaden, bra lösning, proffsigt och förtroendegivande intryck, duktiga konsulter och bra support”, avslutar Karin Wallenbert.

Hypergenes mjukvara ger dig underlag för beslut genom att samla in och presentera data från verksamheten för ledningen, chefer och för dig som behöver ha koll på verksamhetsstyrningen. Hypergene hjälper dig fatta beslut, styra mot mål och nå en högre nivå av prestation och effektivitet.

 

Vill du veta mer om Hypergene?
Hypergenes kunder kan effektivisera sina finansiella planeringsprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter och arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Vill du veta mer? Läs mer om vår lösning här eller titta på en 7 minuters videodemo av vår lösning: