Integrationer och affärslogik

Grundplattformen i Hypergene utgörs av den unika kärnfunktionalitet som inte bara utgör grunden för de olika modulerna utan även logiken för presentation och distribution av information från produktens alla delar.

Centralt i kärnan är den mycket effektiva modellen för datalagring, liksom funktioner för att enkelt integrera med olika datakällor och verksamhetssystem. Där hittar man även den logik- och beräkningsmotor som, tillsammans med arbetsflödesmotorn, gör Hypergene till en mycket flexibel och förvaltningsbar produkt.

Hypergene har omfattande erfarenhet från att integrera mot de verksamhetssystem som nyttjas av fastighetsbolag – såsom Visma Control, Agresso (Unit4 Business World), MS Ax (Dynamics 365), Fastnet (Unit4 Property Management), Momentum, Vitec, Fast2 m.fl.