Integrationer och affärslogik för fastighetsbolag

Grundplattformen i Hypergene utgörs av den unika kärnfunktionalitet som inte bara utgör grunden för de olika modulerna utan även logiken för presentation och distribution av information från lösningens alla delar.

Centralt i kärnan är den mycket effektiva modellen för datalagring, liksom funktioner för att enkelt integrera med olika datakällor och verksamhetssystem.

Där hittar man även den logik- och beräkningsmotor som, tillsammans med arbetsflödesmotorn, gör Hypergene till en mycket flexibel och förvaltningsbar produkt.

Hypergene har omfattande erfarenhet från att integrera mot de verksamhetssystem som nyttjas av fastighetsbolag – såsom exempelvis Visma Control, Agresso (Unit4 Business World), MS Ax (Dynamics 365), Fastnet (Unit4 Property Management), Momentum, Vitec och Fast2.

Kundcase