"Hypergenes lösning passar verkligen fastighetsbranschens utmaningar"

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Hemsö äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet och de drygt 365 fastigheterna i beståndet finns i Sverige, Finland och Tyskland.

Utmaning

Bakgrunden till att Hemsö valde att genomföra en upphandling av ett nytt systemstöd var att det fanns behov av ett modernt, användarvänligt och standardiserat system med en stabil och långsiktig leverantör med erfarenhet av fastighetsbranschen.

Sammanfattning:

  • Behov av användarvänligt och standardiserat system för bättre uppföljning och kontroll.
En viktig framgångsfaktor när det gäller både avtalsuppföljningen och hyressimuleringen har varit konsulternas unika kompetens kring våra försystem.
Susanne Lagergren, Head of Business Control på Hemsö.

Lösning

Sedan hösten 2018 använder Hemsö Hypergenes lösning för verksamhetsplanering, uppföljning och analys. Två viktiga delar av budgetfunktionaliteten är hyressimulering och personalbudgetering. För hyressimuleringen läser Hypergene in detaljerad avtalsinformation från hyressystemet, vilket används som stöd till beräkning av intäktsbudgeten. Systemet innehåller även en underhållsplan som är direkt kopplad till fastigheternas budget och prognos.

”Hypergene har verkligen en systemlösning som passar de utmaningar och behov som fastighetsbranschen har”, säger Susanne Lagergren Head of Business Control på Hemsö.

Förutom sedvanlig uppföljning och analys av fastighetsportföljens resultat och nyckeltal så innehåller Hemsös systemlösning även funktionalitet för att analysera och rapportera Hemsös hyresavtal och dess nyckeltal.

”En viktig framgångsfaktor när det gäller både avtalsuppföljningen och hyressimuleringen har varit konsulternas unika kompetens kring våra försystem”, säger Susanne Lagergren.

Hemsö har även valt att möjliggöra uppföljning av både ett operativt och konsoliderat resultat i Hypergene.  Även här har konsulternas kompetens inom integration mot koncernrapporteringssystemet varit en viktig pusselbit.

En stor utmaning har varit att Hypergene även ska användas av Hemsös tyska och finska verksamhet. Och här är Hemsö först ut med att använda Hypergenes nya funktionalitet för flerspråkshantering. Även valutahanteringen har varit en central funktion som behövt beaktas i systemets olika delar.

Sammanfattning:

Resultat

Med Hypergene får Hemsö nu ett sammanhållet och integrerat system som väl stödjer de behov företaget har. I och med valutaomvandlingsfunktionen och integrationen mot koncernrapporteringssystemet får Hemsö kvalitetssäkrade rapporter med jämförbara nyckeltal för hela koncernens bestånd.

”Hypergene är användarvänligt och effektivt vilket skapar mer tid för analys och underlättar för oss att fatta bra och genomtänkta beslut,” avslutar Susanne Lagergren.

Sammanfattning:

  • Användarvänligt och sammanhängande system.
  • Mer tid för analys och uppföljning.
  • Kvalitetssäkrade rapporter med jämförbara nyckeltal.
Peter Andersson Hypergene

Peter Andersson

VD

+46 (0)739 78 81 59 Mejla Peter