Hypergene Agenda 2030 för myndigheter

Agenda 2030 utgår från FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och innebär i många fall ett digert arbete för verksamheter inom offentlig sektor.

För att underlätta arbetet kan du använda Hypergenes lösning som kopplar samman myndighetens mål och nyckeltal med de nyckeltal som enligt RKA kopplas till de 17 globala målen.Det gör att myndigheten på ett effektivt sätt kan planera och prioritera aktiviteterna. Lösningen gör det dessutom enkelt att kommunicera och rapportera arbetet till sina intressenter.

Genom lättanvända funktioner och vyer presenteras relevant information både per mål och sammanfattat vilket gör att användare med olika nivåer av domänkunskap enkelt kan läsa och arbeta med informationen.

I lösningen finns smidiga funktioner för att planera och följa upp mål, aktiviteter och nyckeltal med koppling till Agenda 2030.

Dessa presenteras därefter på ett överskådligt sätt så att organisationen får överblick på hur arbetet framskrider och hur myndigheten valt att styra mot Agenda 2030. Genom lättarbetade mallar kan arbetet omsättas i rapporter som kan användas i kommunens externa kommunikation.
För de organisationer som redan har uppsatta mål, nyckeltal och aktiviteter i sina verksamhetsplaner kan dessa återanvändas i arbete med Agenda 2030.