Hyperuser

Hyperuser är användarnas egna forum för att ännu effektivare kunna använda Hypergene Beslutsstöd och påverka utvecklingen.

Kvinna tar en annan kvinna i hand.

Hyperuser ger dig som användare en möjlighet att utbyta erfarenheter med andra användare, ta del av nyheter, påverka utvecklingen av Hypergene beslutsstöd samt utveckla din egen kompetens kring Hypergene och dess användning.

Via Hyperusers webbplats hittar du andra användare som kanske redan har arbetat med en fråga som ditt företag är i färd med att ta er an. Här finns också kanaler för att lägga förslag till ny eller utökad funktionalitet i Hypergene. Gå till Hyperuser.se

Växel: +46 (0)40-661 10 00