Sveriges femte största stad effektiviserar styrningen med en helhetslösning från Hypergene

Nyhet: 2017-08-15

Efter en upphandling har Västerås stad valt ett komplett beslutsstöd från Hypergene. Lösningen ska effektivisera och förbättra kvaliteten inom stadens planering, uppföljning och analys. Initialt blir 1 000 chefer och medarbetare användare i det nya beslutsstödet. ”Det är en av våra mest spännande affärer hittills”, säger Per Hidenius, VD på Hypergene.

Västerås stad driver ett utvecklingsarbete för att möta en hög kostnadsutveckling samtidigt som nyttan för kommuninvånarna ska vara högsta möjliga. I det arbetet blir flera delar avgörande; inte minst chefernas överblick och styrning av sin verksamhet, effektiva processer och en tydlig röd tråd mellan stadens övergripande mål och enskilda aktiviteter. Staden har därför upphandlat ett nytt verksamhetssystem – ett beslutsstöd som ska implementeras för alla stadens verksamhetsområden. Valet föll på en helhetslösning från Hypergene.

”För att nå våra mål är en genomgripande digitalisering av styrningen avgörande. Genom att samla information om verksamhet, personal, ekonomi och inköp i ett och samma system vill vi uppnå att chefer och budgetansvariga får bättre kontroll och överblick. Målet är att göra det enklare och effektivare för enhetschefer och verksamhetschefer att följa upp, styra och planera sin verksamhet. I vår upphandling såg vi att Hypergene var den leverantör som bäst kunde möta vår omfattande behovsbild”, säger Thomas Energård, ekonomidirektör på Västerås stad.

Hypergene har sedan tidigare drygt 50 kommunkunder, från mindre kommuner såsom Hylte till större städer som Göteborg, som använder delar av Hypergens produkt eller större helhetslösningar.

”Det är en av våra mest spännande affärer hittills eftersom Västerås stad sätter ribban så högt med vad de vill åstadkomma. Då känns det härligt att så tydligt kunna svara med en lösning som kommer att göra stor skillnad på såväl övergripande nivå som i enskilda chefers vardag.”, säger Per Hidenius som är VD på Hypergene.

I Västerås bor drygt 145 000 personer och antalet invånare ökar stadigt. Västerås är bland de största kommunerna i landet. I Västerås stad arbetar närmare 10 000 anställda, omsättningen är drygt 8 mdkr per år.

Urban Bucht

Urban Bucht

Presskontakt: Chief Executive Officer

+46 72 387 13 07 Mejla Urban