Hypergene Ärende för myndigheter

Genom Hypergene Ärende kan myndigheter samla relevant information om och få en helhetsbild av ärendehandläggning från olika verksamhetssystem. Lösningen kan därför vara ett kraftfullt stöd för löpande uppföljning och analys av myndighetens ärendehandläggning.

Den blir också ett verktyg för verksamhetens arbete med att utveckla handläggningsprocesser och allokera resurser, samt som stöd för kvalitetssäkring av ärenderegistreringen och rapportering av handläggningens resultat.

Koll på ärendeflödet

Genomgående för lösningens olika rapporter är möjligheten att enkelt gå från övergripande nyckeltal och trender, via möjligheten till analys, hela vägen ner till detaljerad information om respektive ärende.

Det är dessutom möjligt att klicka sig vidare direkt in i aktuellt ärende. Tillgången till informationen kan styras så som myndigheten önskar, exempelvis med hänsyn till PUL och sekretess.

Verktyg för ständiga förbättringar

För att stödja myndighetens löpande förbättringsarbete, till exempel genom Lean, kan chefer och medarbetare enkelt följa avvikelser och identifiera moment som kan bli effektivare i handläggningen.

Genom Hypergene kan informationen i ärendehanteringssystemen användas på rätt sätt, bland annat genom färdiga rapporter för att följa upp och analysera handläggningstider och produktivitet.

Fördelning av resurser

I Hypergene för kan chefen enkelt få en överblick av hur hårt belastade olika handläggare är och med några knapptryckningar fördela om ärenden genom direktlänkar till ärendesystemet.

Kommunicera handläggningstider externt

Hypergene för myndigheter kan användas för att kommunicera till exempel aktuella handläggningstider externt via myndighetens webbplats. Allt i enlighet med strävan mot en tillgänglig och öppen statsförvaltning som utvecklar sin service mot medborgaren och andra målgrupper.

Erfarenhet av statlig ärendeuppföljning

Hypergenes verksamhetskonsulter har lång erfarenhet av praktiskt arbete med statlig ärendeuppföljning. De vet hur man kan säkerställa kvalitet i hela kedjan från registrering av ett enskilt ärende och hela vägen upp till tillförlitlighet i ett övergripande nyckeltal.

De har erfarenhet av hur Hypergene bäst anpassa för att passa din myndighets specifika behov.

Kundcase