Expressen väljer beslutsstöd från Hypergene

Expressen effektiviserar verksamheten genom ett nytt system för budget, rapportering och affärsplanering. Den nya beslutsstödsplattformen kommer från Hypergene.

Expressen har sedan starten 1944 levererat kvällstidningsjournalistik med bred bevakning av nyheter, nöje, sport. Idag är man ett mediehus med verksamheter på alla mediekanaler, som tidning, på nätet och i mobilen – något som ställer allt högre krav på processerna inom budget och rapportering.

”Både Expressen och den värld vi verkar i förändras kraftig. Därför arbetar vi kontinuerligt med att effektivisera våra processer för att vara kostnadseffektiva. Efter en genomgång av marknaden är vi övertygade om att Hypergene har bäst förutsättningar att möta våra behov”, säger Lennart Fransson, ekonomichef på Expressen.

Den beslutsstödsplattform som Expressen valt har stöd för budget och prognos. Budgetlösningen innehåller dessutom ett avancerat stöd för personalbudgetering där uppgifter hämtas från personalsystemet. I avtalet ingår även möjligheten att addera stöd för affärsplanering.

”Stödet för affärsplanering var en viktig faktor för att vi till slut valde Hypergene framför andra leverantörer. På sikt ger det oss i ledningsgruppen ett verktyg att driva vår förändringsagenda”, säger Bengt Ottoson, VD på Expressen.

”Expressen är en institution i Sverige och en kund som vi är oerhört glada över. De är dessutom en snabbrörlig organisation som i sitt användande blir ett bra exempel på den följsamhet som Hypergene erbjuder”, säger Per Hidenius, VD på Hypergene.