Stöd till projekt för universitet och högskolor

Genom applikationen Hypergene Stöd till Projekt ges nya förutsättningar att finansiera, budgetera och följa upp olika projekt som forsknings- och uppdragsprojekt. Applikationen stödjer hela processen för ansökan av forskningsmedel, från att projektansökan registreras till uppföljning av avslutat projekt.

Bland annat hanteras avskrivningar på lagda investeringar, samfinansiering beräknas utifrån täckningsgrader eller kostnadsslag och det finns möjlighet att behörighetsstyra information och underlag utifrån egna behov.

Systemet erbjuder stor flexibilitet och kan anpassas efter kundens och/eller finansiärens behov med egenvalda grafiska mallar eller vald valuta.

Planering och Uppföljning av projekt

Applikationen stödjer även projektbudgeteringen och den löpande uppföljningen av det. Efter att ansökan har fått finansiering skapas en aktivitet i ekonomisystemet och läses över till Hypergene, där en projektbudget skapas upp. Det går givetvis att skapa upp en projektbudget direkt i applikationen om så önskas.

Det finns också möjlighet att följa upp indirekta kostnader, samfinansiering, extern finansiering m.m. mot utfall.

I uppföljningsrapporter kan budget och utfall analyseras utifrån grupperingar på aktivitet som forskargrupper, projekt och kontrakt.


Projekthantering för lärosäten och Modulen ”stöd till projekt” är framtagen i samarbete med våra lärosäteskunder och är skräddarsydd för att stödja hela processen, från ansökning av externa medel till budgetering, prognostisering och uppföljning.

Se ett webinar om ämnet här:

Se webinar