Hypergene levererar beslutsstöd till Stockholms Stadsmission

Stockholms Stadsmission har valt Hypergene som leverantör av beslutsstöd. I ett första steg levereras verktyg för resultat- och budgetuppföljning för hela organisationen

”Vi har ett pågående arbete med att förbättra och effektivisera hur vi styr verksamheten, och där har Hypergene en viktig roll. Inledningsvis vill vi få ut relevant information till alla chefer. I nästa steg ser vi potential till ytterligare områden där beslutsstödet kan bidra”, säger Harald Hagman, ekonomichef på Stockholms Stadsmission.

Samarbetet bygger på en rabatterad prismodell som gör att Hypergene blir vänföretag till Stockholms Stadsmission.

”Vi är en ideell organisation som bedriver verksamheter för människor i utsatthet. Därför är vi beroende av bidrag. Samtidigt har jag varit mån om att utvärdera marknaden och välja den aktör som bäst kan hjälpa oss framåt, vilket var Hypergene. Att de vill bidra till det vi gör gjorde beslutet både enklare och mer glädjande”, säger Harald Hagman.

”Den verksamhet som Stockholms Stadsmission bedriver är oändligt viktig för utsatta barn, ungdomar och äldre. Därför känns det mycket bra att kunna bidra till både verksamhetens effektivitet och en lägre kostnadsbild. Vi ser fram emot att successivt utveckla organisationens ekonomi- och verksamhetsstyrningen tillsammans”, säger Per Hidenius, VD på Hypergene.