Projektmodell – vad det är och vilken du ska välja

Att välja rätt projektmodell är en konst som kräver förståelse för olika metoder. Från traditionella tillvägagångssätt som Vattenfallsmodellen till flexibla strategier som Scrum, erbjuder varje modell unika fördelar. Vi dyker in i dessa modeller, förklarar hur de stödjer projektledning och hjälper dig att identifiera den mest lämpliga för ditt specifika projekt.

Illustration av projektmodell

Vad är en projektmodell?

En projektmodell (projektstyrningsmodell) är en struktur eller ramverk som används för att planera, genomföra och avsluta ett projekt. Se det som en karta som visar dig hur du ska nå ditt projekts mål och en ritning som ger en struktur för hur projekt ska drivas.

Strukturen kan också handla om roller, mötesstrukturer, hur affärsmässighet vävs in i projektet och processbeskrivningar/mallar som stöttar projektledarna och teamet i genomförandet av projekten.

Projektmodellen och strukturen är avgörande för projektets framgång, eftersom den hjälper att organisera och fördela resurser, hantera tidsramar och se till att alla är medvetna om hur projektet ska styras och genomföras.

Olika projektmodeller

Projektmodeller har utvecklats över tid genom en kombination av praktisk erfarenhet, teoretisk forskning och tekniska framsteg. För att välja rätt projektmodell måste du först förstå de olika typerna och hur de kan passa in i ditt projekt. Här är några av de mest populära modellerna:

Vattenfallsmodellen

Denna modell är kanske den mest traditionella och strukturerade metoden för projektledning. Den följer en linjär och sekventiell process där varje fas (som konceptualisering, initiering, analys, design, konstruktion, testning och underhåll) måste slutföras innan nästa påbörjas.

Vattenfallsmodellen fungerar bäst för projekt där kraven (eller effektmålen) är klart definierade från början och inte förväntas förändras för mycket under projektets gång. Dess ordnade natur gör det enkelt att förstå och följa, men det kan vara mindre flexibelt om stora förändringar behöver göras efter projektstart.

Agil projektmodell

Denna modell är en adaptiv metod som betonar flexibilitet och kundinvolvering. Till skillnad från vattenfallsmodellen, tillåter den agila modellen förändringar i projektet även under dess gång. Detta uppnås genom iterativa arbetscykler, kända som 'sprintar', där teamet arbetar på små delar av projektet i taget och regelbundet utvärderar framstegen.

Modellen möjliggör snabb respons på förändringar och feedback. Agil projektledning är särskilt användbar för projekt i snabbt föränderliga miljöer, som exempelvis mjukvaruutveckling.

Scrum

Scrum är en specifik implementering av agil metodik och är känd för sin flexibilitet och snabba leverans. Den betonar rollerna i ett projektteam, dagliga möten och regelbundna iterationer av arbete. Scrum är idealiskt för projekt där kraven kontinuerligt utvecklas och där snabb anpassning är nyckeln. Det är lämpligt för små till medelstora team och projekt som kräver snabb respons på förändringar.

PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments)

Denna modell är känd för sin struktur och rigorösa kontrollprocesser. Den delar upp projektet i hanterbara stadier och kräver omfattande dokumentation vid varje steg. PRINCE2 fokuserar på att definiera roller och ansvar inom projektteamet och är starkt resultatorienterad. Detta gör modellen särskilt lämplig för stora, komplexa projekt där det är viktigt med strikt kontroll och tydliga ramar.

PPS (Projekt, Program, Styrning)

PPS-modellen är utformad för att hantera och styra både enskilda projekt och samlingar av projekt (program/projektportföljer). Detta gör den idealisk för organisationer som genomför flera projekt samtidigt, där det är viktigt att samordna och prioritera mellan olika projekt.

PPS fokuserar på att skapa en tydlig struktur för beslutsfattande och resurshantering, vilket säkerställer att alla projekt bidrar till organisationens övergripande mål och strategier.

Lean Project Management

Denna metod bygger på Lean-filosofins principer om effektivitet och värdeoptimering. Lean Project Management syftar till att förbättra effektiviteten och minska slöseri i projektprocesser genom att eliminera onödiga steg och maximera kundvärdet.

Den är idealisk för projekt där resurseffektivitet och kontinuerlig förbättring är centrala. Genom att fokusera på värdeskapande aktiviteter och strömlinjeforma arbetsflöden, hjälper Lean Project Management team att leverera högkvalitativa resultat snabbare och mer kostnadseffektivt.

Att välja rätt projektmodell

Dessa modeller representerar ett brett spektrum av strategier för projektledning. För att nå de resultat och mål du vill nå, hålla dig inom budget och tidsramar är valet av projektmodell en viktig faktor.

Det är viktigt att välja den som passar bäst för ditt specifika projekts behov och din organisations behov, affärsmodell och styrmodell. Det handlar om att linjera projektet med verksamhets strategiska mål, involvera intressenter, utvärdera risker och begränsningar, projektbudget och planera resurser.

Du kan till viss grad kombinera modeller och arbetssätt inom en organisation. Det kan hända att du arbetar på med agil metodik såsom Scrum i ditt team, medan du i andra projekt i organisationen använder dig av en annan projektmodell, som kanske är mindre agil till sin natur.

En Kanban-tavla är även det, något som passar många agila projekt, men även team som arbetar med kontinuerlig produktion. Modern Kanban handlar till stor del om att visualisera projektet.

För att hjälpa dig bryta ned ditt projekt i hanterbara delar kan Work Breakdown Structure (WBS) vara till stor hjälp. WBS är en metod som hjälper dig bryta ned ett projekt i mer hanterbara delar för att lättare kunna nå projektmål. När detta är gjort kan du lättare se projektets omfattning och vilka resurser som krävs. Det är alltså möjligt att först använda WBS och sen välja projektmodell.

 

Vill du veta mer om Hypergene Projects?
Hypergenes kunder får stöd för sin projekt-, portfölj- och resurshantering. Hypergene Projects är den del av vår lösning som ett komplett, integrerat och användarvänligt verktyg för roller som Project Portfolio Managers, program- och projektledare och resursägare i hela organisationen.

Vill du veta mer? Läs mer om Projects här eller titta på en 7 minuters videodemo om Hypergene Planning om du istället vill veta mer om den delen av produkten: