Bank och finans

Få svenska branscher är så reglerade som bank- och finanssektorn. Utöver de administrativa processer som är nödvändiga för att styra och leda verksamheterna driver kraven på regelefterlevnad ytterligare administration.

Hypergene är ett beslutsstöd som effektiviserar de interna processerna för styrning och ledning samtidigt som företagens regelefterlevnad till och med kan förbättras.

Bank O Finans

Bank- och finanssektorn har på många sätt kommit långt när det gäller att digitalisera sina tjänster och därmed förenklat och förbättrat vardagen för sina kunder.

För många inom sektorn finns det fortfarande kliv att ta när det gäller digitalisering av de interna processerna, vilket kan betyda förbättring av vardagen för medarbetarna och de som styr verksamheten.

Likt många andra branscher dras bolagen med omoderna systemlösningar eller helt manuella rutiner för regelefterlevnad, riskhantering och styrning av verksamheterna.

Det innebär att det finns stor potential för bankerna och finansbolagen att förbättra de interna processerna och säkerställa FI:s krav på regelefterlevnad med hjälp av ett beslutsstöd. Något som i framtiden kommer vara nödvändighet för dem som vill fortsätta vara konkurrenskraftiga och vinna racet om kunderna.

Exempel på områden där Hypergene kan göra skillnad för företag inom bank- och finanssektorn

  • Intern styrning och kontroll – med förbättrat stöd för bland annat:
          Affärsplanering och styrning (governance)
          Uppföljning och regelefterlevnad (compliance)
          Riskhantering
  • Förenkla vardagen för chefer - ett sammanhängande system och ett webgränssnitt får målstyrning, budget och prognos samt analys
  • Öka säkerheten, tillgängligheten och spårbarheten i informationshanteringen
  • Framtidssäkrad lösning - en lösning som i framtiden kan utföra ännu fler uppgifter inom verksamhetsstyrning

Bland våra kunder finns flera fristående sparbanker, länsförsäkringsbolag och nischbanker.

Kundcase