Kommunal budget: Förbättra dina budget- och prognosprocesser

I kommunal verksamhet är budget- och prognosprocessen ett viktigt styrinstrument men kan också ta mycket tid i anspråk. Vår applikation för Budget & prognos effektiviserar arbetet, höjer kvaliteten och frigör tid som istället kan läggas på verksamhetsutveckling.

I den här videon får du på lite drygt 10 minuter en överblick av hur applikationen är upplagd och vilka värden som skapas.