Hypergene och ProgressLEAD ingår partnerskap om projekt- och resurshantering

Nyhet: 2023-09-25

Genom ett nytt samarbetsavtal kan nu projektintensiva organisationer i Sverige få mer stöd i sitt arbete – både genom ett heltäckande systemverktyg och rätt kompetenser. Detta genom att Hypergene och konsultföretaget ProgressLEAD ingått partnerskap.

Samarbetet innebär att ProgressLEAD blir återförsäljare, implementatör och kundsupport för Hypergene Projects, vilket är ett komplett och integrerat verktyg för roller som Project Portfolio Managers, program- och projektledare samt resursägare i verksamheten.

”Vi har varit verksamma inom projektledning och förändringsledning i många år och därför stött på flera olika mjukvaror för projekthantering. Med Hypergene Projects öppnas helt nya möjligheter. Det är i grunden en välbeprövad produkt hos kunder i norra Europa och vi ser nu fram emot att få vara ett stöd till att etablera produkten i Sverige”, säger Andreas Schüldt som är VD för ProgressLEAD.

”Hypergene lösning används för planering, uppföljning och analys av verksamheter och vi har länge sett att projekt ofta utgör en stor del av den operativa planeringen. Därför har vi genom ett tidigare förvärv i Tyskland säkerställt en stark förmåga även inom det området. Det är väldigt roligt att nu få kombinera vår produkt med all den kompetens som ProgressLEAD besitter. Jag är säker på att helheten gör våra kunder ännu effektivare”, säger Urban Bucht , VD på Hypergene.

Urban Bucht

Urban Bucht

Presskontakt: Chief Executive Officer

+46 72 387 13 07 Mejla Urban