Hypergene certifierat enligt ISO 27001

Att skydda affärskritisk eller känslig information blir allt viktigare, inte minst i takt med att såväl företag som offentliga verksamheter blir alltmer digitaliserade och därmed känsligare för egna misstag eller angrepp utifrån. EU har dessutom skärpt kraven på att skydda enskildas personuppgifter genom Dataskyddsförordningen (GDPR).

Man tittar på dator och man kan se en illustration av en certifiering

En certifiering enligt ledningssystemet ISO 27001 säkerställer att organisationer arbetar på ett systematiskt och effektivt sätt med informationssäkerhet, i syfte att identifiera hot och förebygga risk för att information hamnar i orätta händer.

Hypergene har länge följt och arbetat i linje med ISO 27001. Därför var det naturligt att under våren 2022 ta steget fullt ut och formellt certifiera Hypergene enligt standarden. Att vi erhållit en certifiering enligt ISO 27001 har bland annat förutsatt följande delar:

  • Hypergene har ett ledningssystem som uppfyller kraven i den standard som ska tillämpas.
  • Systemet är en naturlig del av vår dagliga verksamhet, finns beskrivet och underhålls löpande.
  • Att verksamheten blivit granskad mot kraven i ISO 27001 av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Några av de fördelar som finns med en leverantör med certifiering enligt ISO 27001 är:

  • Säkerställer att Hypergene arbetar aktivt och systematiskt med informationssäkerhet
  • Minskar risken för spridning eller förlust av data/information och de konsekvenser och kostnader som kan komma att bli följden.
  • Ger medarbetarna ökad medvetenhet och engagemang i frågor som rör informationssäkerhet.
  • Oberoende granskning av säkerhet och rutiner av certifierade revisorer.

ISO 27001 är den mest använda standarden för ledningssystemet när det gäller informationssäkerhet och används i många länder som referensram av lagstiftare och myndigheter.

Vårt certifikat finns tillgängligt här.