Tre nya kunder till Hypergene i Göteborg

Göteborgs Hamn, Got Event och HSB Göteborg har alla valt Hypergene som leverantör av beslutsstöd. För Hypergene innebär de nya kunderna en fortsatt stark tillväxt i Göteborgsregionen.

”Vi är både stolta och glada över att få arbeta med tre aktörer som på så olika sätt är viktiga för Göteborg. Affärerna är dessutom bra exempel på hur Hypergene växer starkt i flera delar av landet, inte minst i västra Sverige”, säger Magnus Staxäng som är ansvarig för Hypergenes kontor i Göteborg.

Göteborgs Hamn AB får genom Hypergene en lösning som tillgängliggör relevant verksamhetsinformation för beslutsfattare inom hela organisationen. Hypergene kommer även att användas för hela budget- och prognosprocessen. Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med ca 11 000 fartygsbesök om året en genomströmning av ca 30 procent av svensk utrikeshandel.”

Got Event AB avser använda Hypergene för budget- och prognosprocesser, investeringsuppföljningar och projektuppföljning per evenemang. Got Event driver bland annat arenorna Ullevi, Scandinavium och Gamla Ullevi. Bolaget har ca 1,5 miljoner evenemangsbesökare per år.

HSB Göteborg ska implementera en sammanhållen lösning för ekonomi- och verksamhetsstyrning från Hypergene. I det ingår stöd för budget och prognos, rapportering och analys samt strategisk styrning. Inledningsvis fokuseras insatsen på ekonomisk uppföljning samt budget och prognos. HSB är landets största bostadskooperation för bosparande, planering, finansiering, byggande och förvaltning. HSB Göteborg den näst största regionföreningen.

”Utmaningarna för de tre verksamheterna är olika men binds ändå samman i det gemensamma behovet av att ett beslutsstöd som ger enkla, överskådliga och effektiva processer för sin ekonomi- och verksamhetsstyrning. Projekten inleds direkt.”, avslutar Magnus Staxäng.

Urban Bucht

Urban Bucht

Presskontakt: Chief Executive Officer

+46 72 387 13 07 Mejla Urban