Hur nordiska energiföretag kan öka effektiviteten i sin verksamhetsstyrning

Energibranschen står inför ett enormt förändringstryck – från volatilitet i energipriser till förändrade kundförväntningar inom hållbarhet. För att förbli konkurrenskraftiga måste företagen bli mer flexibla och datadrivna. Många förlitar sig dock fortfarande på manuella processer och äldre system som hämmar förmågan att planera strategiskt och reagera snabbt på förändringar.

Människor som tittar på en mjukvara på en dator

I ett webinar beskrev två av våra kollegor hur rätt systemlösningar kan hjälpa nordiska energiföretag att effektivisera sin styrning. Läs vidare för att ta del av de viktigaste slutsatserna!

Vanliga problem för energiföretag

Enligt Hypergenes Erika Selinder har energiföretagen ett antal vanligt återkommande utmaningar som gör att effektiviseringen brådskar:

 • Tungt reglerad sektor med frekventa lagändringar.
 • Snabba teknikförändringar, särskilt när det gäller förnybara energikällor.
 • Oförutsägbara svängningar i energipriserna globalt.
 • Ökande krav på hållbarhet och sociala krav.
 • Mycket konkurrensutsatt marknad.

Utöver detta saknar de flesta företag de system och processer som krävs för flexibilitet. Istället är de allt för ofta beroende av Excel och isolerade datakällor. Strategisk planering blir därför ofta en övning i att klippa och klistra i dokument.

Dessutom är affärsanalys i realtid nästan omöjligt. Allt detta leder till flaskhalsar för ekonomiavdelningen samtidigt som det ger liten strategisk vägledning för de chefer som ska navigera företagen framåt.

Fördelar med en integrerad verksamhetsstyrning

För att bättre kunna hantera utmaningarna visade Erika Selinder och Camilla Bladh hur Hypergenes lösning kopplar samman funktioner som:

 • Strategisk planering – för att bryta ner mål och strategi.
 • Finansiell planering – för att prognostisera kostnader, intäkter och investeringar.
 • Analys och rapportering – för insikter om verksamheten.
 • Uppföljning av KPI:er – för att säkerställa enhetlighet i hela organisationen.

Med dataintegrationer till underliggande källsystem elimineras dubblering av data samtidigt som datakvaliteten generellt höjs avsevärt. Automatiserade arbetsflöden och rapporter sparar dessutom mycket manuellt arbete.

Och olika grupper får tillgång till den exakta, uppdaterade information de behöver - oavsett vilken roll de har. Resultatet är en organisation som fokuserar på samma prioriteringar och går åt rätt håll – trots branschens volatilitet.

Exempel på hur nordiska energiföretag arbetar

Camilla Bladh gav flera exempel på hur energiföretag redan arbetar med dessa processer i Hypergene:

 • Anpassningsbara dashboards för att visa viktiga mätvärden som KPI:er för hållbarhet, väderdata, försäljningsdata och mer i en samlad och rollbaserad vy.
 • Digitalisering av affärsplaner och hållbarhetsplaner så att aktiviteter är tydligt kopplade till strategiska mål.
 • Effektiva och drivarbaserade budgeteringsprocesser för att bli mer verksamhetsnära, få bort gissningar och ge förslag.
 • Automatiserad rapportering för att generera styrelseklara månadsrapporter med integrerade kommentarer.

Kunderna i Camillas exempel utnyttjar både färdiga funktioner och företagsspecifika lösningar som är skräddarsydda för deras specifika planeringsbehov.

Viktiga lärdomar om att skapa flexibilitet och effektivitet

För energibolag är förmågan att agilt och effektivt kunna planera, analysera och rapportera avgörande. Som Erika Selinder sammanfattade det: "För att vara konkurrenskraftiga behövs en långsiktig strategi och samtidigt rätt förutsättningar att hantera det oförutsägbara. Det är där Hypergene kommer in i bilden."

Genom att koppla samman funktioner för planeringsprocesser med ny teknik får företagen rätt förutsättningar. Är det dags för din organisation att förändra hur den planerar och följer upp sin verksamhet? Börja med att titta på webinaret i sin helhet!


Fyll i formuläret för att se webinaret: