Arkitektur- och designhögskolan i Oslo utvecklar sin verksamhetsstyrning med Hypergene

Nyhet: 2020-10-28

Efter en upphandling och i samarbete med Arribatec Norge AS har techbolaget Hypergene ingått avtal med Arkitektur- och designhögskolan i Oslo. Det nya avtalet innebär att högskolan i ett första steg får funktionalitet för nyckeltalsanalys och ekonomiuppföljning. I nästa steg finns möjligheten att addera funktioner för målstyrning, projektuppföljning och riskhantering.

"Med Hypergene är målet att avsevärt förenkla och förbättra vår ekonomiska planering och uppföljning. Att börja använda en produkt som har ett stort antal nöjda kunder i branschen känns mycket bra, liksom möjligheten att ha en norsk motpart och implementeringspartner i Arribatec”, säger Helga Hyldmo Ranes, sektionschef och projektägare på Arkitektur- och designhögskolan i Oslo.

I implementeringen av Hypergene har integrationer gjorts mot källsystem som Agresso och SAP, vilket ska bidra till ökat datakvalitet och effektivare processer när all information finns samlad på en plats. Cirka 30 personer kommer att arbeta i lösningen.

”Vi är väldigt glada över att ytterligare ett norskt lärosäte valt Hypergene. Dessutom är det roligt att vi kan göra skillnad på såväl större lärosäten som OsloMet och Lunds universitet, som i mindre organisationer. Sedan tidigare har vi ca 20 högskolor och universitet bland våra kunder. Att så många valt Hypergene bidrar till att produkten kan utvecklas och anpassas än mer utifrån deras behov. Vi har också sett att de får stor nytta av att dela erfarenheter med varandra”, säger Per Hidenius, VD på Hypergene.

Arkitektur- och designhögskolan i Oslo (AHO) är en vetenskaplig internationell högskola som erbjuder utbildning i arkitektur, design, landskapsarkitektur och urbanism. AHO är organiserad i fyra avdelningar och har ca 700 studenter och 150 anställda.