Vassare budgetuppföljning för Dina Försäkringar

Dina Försäkringar är det femte största försäkringsbolaget i Sverige inom sakförsäkringar och omsätter drygt 3 miljarder kronor. Omkring 370 000 fordon, 145 000 hushåll och 35 000 företag är försäkrade hos Dina Försäkringar. Organisationen utgörs av en federation som består av sex olika bolag. Med Hypergene har Dina Försäkringar fått en mer effektiv process kring budget, prognos och affärsplanering samt en ökad kostnadsmedvetenhet och bättre uppföljning.

Cheferna har fått ett bättre verktyg för att löpande gå in och följa upp sin del av verksamheten.
Jonas Gunnarsson, Dina FörsäkringarJonas Gunnarsson, controllerchef

Utmaning

Dina försäkringar behövde effektivisera och modernisera sin process för budget och prognoser. Samtidigt ville de förbättra och harmonisera budgetuppföljningen i de olika bolagen. Tidigare var arbetet till stor del baserat på Excel där filer skickades runt och fylldes på av olika medarbetare.

”Det är svårt att hålla kvaliteten i en sådan process, och det ger många begränsningar”, säger Jonas Gunnarsson som är Controllerchef på Dina Försäkringar.

Dina Försäkringar ville också kunna arbeta med och följa upp en gemensam affärsplan för federationens bolag. Dessutom ville de ha bättre möjligheter till analys än enbart i ekonomisystemet.

”Vi ville få effektivare processer med kortare ledtider och samtidigt öka möjligheter till en mer detaljerad löpande uppföljning”.

Sammanfattning:

  • Ineffektiv process för budget och prognoser utan systemstöd.
  • Behov av ökad möjlighet till analys och uppföljning

Lösning

Valet föll på Hypergene, som kunde stödja hela planerings- och uppföljningsprocessen. Inför implementationen gick Dina Försäkringar igenom behoven i flera workshops med Hypergenes konsulter.

”Vi fick jättebra hjälp av Hypergene med att hitta rätt lösningar.”

De lade upp en projektplan med tydlig prioritering. Budgeteringen var viktigast, och sedan behövde budgetuppföljningen komma på plats.

”Efter det ville vi landa i en lösning för affärsplan och prognos.”

Deadline för projektet var tajt: den första budgeten skulle läggas ett halvår efter projektstart. Det blev en utmaning, men Dina Försäkringar lyckades. En framgångsfaktor anser Jonas Gunnarsson var att de arbetade med en liten, kompetent projektgrupp med snabba beslutsvägar och en tydlig målbild som gav ett driv i arbetet.

”Vi fick även väldigt bra hjälp av lösningsarkitekterna på Hypergene, som bidrog med andra erfarenheter och perspektiv.”

Sammanfattning:

Resultat

Med Hypergene har Dina Försäkringar samlat processen kring budget, prognos och uppföljning i ett och samma system. Budgetuppföljningen är integrerad och ger möjlighet att granska underlaget i detalj.

”Vi har fått en högre kvalitet och effektivitet inom budget, prognos och uppföljning. Vidare har det möjliggjort en mer proaktiv uppföljning som successivt utvecklats i takt med vår affär och ambitionsnivå. Automatiseringsgraden i budget- och prognosarbetet samt i uppföljningen har ökat."

På köpet har Dina Försäkringar fått ett tydliggörande av ansvar, och en ökad kostnadsmedvetenhet hos verksamhetens chefer.

”De har fått ett bättre verktyg för att löpande gå in och följa upp sin del av verksamheten.”

Hypergene har även hjälpt Dina Försäkringar att minska det manuella handhavandet. Jonas Gunnarsson uppskattar att budgetprocessen går 30–40 procent snabbare än tidigare, samtidigt som kvaliteten är högre.

En annan fördel är att de kan arbeta parallellt med olika saker i systemet.

Omkring 100 anställda på Dina Försäkringar använder Hypergene idag och antalet inloggningar ökar varje månad.

”Hypergene har mottagits väldigt väl i organisationen. Ändå är vi inte på något sätt färdiga. Vi kommer att fortsätta utveckla hur vi använder Hypergene och det finns en önskan om mer – framför alltmer detaljer och ännu mer data”, säger Jonas Gunnarsson.

Sammanfattning:

  • Stor tidsbesparing i budgetprocessen
  • Detaljerad budgetuppföljning och allt samlat i samma system
  • Ökad kostnadsmedvetenhet hos verksamheten
Malin Appelberg Hypergene

Malin Appelberg

Chief Sales Officer

+46 768 680 162 Mejla Malin