Vad är ett ledningssystem?

Ett vanligt sätt att leda verksamhetsutvecklingen är genom ett ledningssystem som fungerar som ett verktyg för ledningen och som ett stöd för medarbetarna. Ledningssystemet hjälper dig att kontinuerligt förbättra och förändra verksamheten genom att samla och sammanställa information, som leder till bättre beslut.

Ledningssystem illustration

Ledningssystemet är inte en mjukvara utan en systematisering och standardisering av informationsinhämtning och informationsbearbetning. ISO 9001 är det mest kända exemplet på ett ledningssystem.

ISO är också en internationell standardisering, men inte tvingande. Det finns många olika sätt att leda och utveckla en verksamhet.

De vanligaste ISO-ledningssystemen för verksamhetsutveckling:

Även om ledningssystem inte är ett verksamhetsutvecklingssystem är det till stor hjälp att ha ett webbaserat systemstöd för att samla in, sammanställa och analysera data, arbeta med verksamhetens mål och verksamhetens strategiska planering.

Människor och deras kompetens är dock den viktigaste förutsättningen för utveckling inom alla verksamheter. Utveckla därför medarbetarna, relationerna, kommunikationen och arbeta mot ett gemensamt mål och en gemensam vision.

I den här videon på 13 minuter går vi igenom bakgrunden till SOSFS 2011:9, en sammanfattning av ett införande i tre övergripande steg och en praktisk demonstration av funktioner och nytta.

Se video