TV4 utökar samarbetet med Hypergene

Hypergene och TV4 utökar omfattningen av samarbetet.

Nu omfattar det även ledningsinformation, budget & prognos och operativ rapportering för hela koncernen.