Säffle utvecklar sin verksamhetsstyrning med Hypergene

Hypergene har efter en upphandling tecknat avtal om system för beslutsstöd till Säffle kommun. Avtalet innefattar kommunens samtliga förvaltningar och bolag.

Säffle kommun har med sina 1 300 anställda och 70 chefer ett behov av att samordna sina budget- och prognosprocesser med verksamhetsplanering och sammanställd rapportering från ett flertal system för bland annat ekonomi, personal, skola samt vård och omsorg. 

”Säffle kommun har infört en ny modell för styrning och uppföljning av verksamheten 2014. Tanken är att kommunens vision, Säffle 2026, med strategier ska kunna följas upp med nedbrutna mål och aktiviteter ända ned på enhetsnivå. Beslutet att upphandla ett systemstöd har tagits för att kunna underlätta införandet av styrmodellen och ge chefer och medarbetare tillgång till relevant, tillförlitlig och jämförbar information för all sin planering och uppföljning”, säger ekonomichef Lars Johansson vid Säffle kommun. 

”Säffle har påbörjat en förändringsresa med höga ambitioner och vi är oerhört glada över att få vara en del av den utvecklingen. I avtalet finns dessutom en intressant utvecklingspotential med option om Medborgarportalen, en jämförelsetjänst där Säffles kommuninvånare kan få hjälp med sina val inom vård, skola och omsorg”, säger Torbjörn Frank, affärsansvarig för offentlig sektor på Hypergene.

Urban Bucht

Urban Bucht

Presskontakt: Chief Executive Officer

+46 72 387 13 07 Mejla Urban