Ny kund: Göteborgs stad

Göteborgs stad har under senare år arbetat med en omfattande effektivisering av sina processer för ekonomisk styrning.

Nu har staden valt Hypergene beslutsstöd för budget, prognos, uppföljning och analys. Viktiga kriterier i upphandlingen var att hitta en lösning med en sammanhållen funktionalitet som var användarvänlig. 34 förvaltningar och drygt 5000 personer kommer att få tillgång till den nya lösningen.