Financial Planning and Analysis (FP&A)

Financial Planning and Analysis är ett begrepp som beskriver processerna kring ekonomisk planering, modeller, tester och rapportering kopplat till en organisations ekonomi. Arbetet sker oftast via en mjukvara som hjälper ekonomiavdelningen addera effektivitet och kontroll i budget- och planeringsprocesser.

financial planning and analysis

Det är ekonomer och controllers ansvar att ge råd och vägleda chefer vid användning av ekonomisk information, för att ledningen ska kunna fatta bättre strategiska beslut. FP&A-processer och lösningar stödjer det ansvaret.

Financial planning and analysis enligt Gartner

Enligt Gartner går det att se FP&A som fyra typer av aktiviteter:

1. Budget och prognos, som Gartner ser som det första steget i strategisk planering.

2. Integrerad ekonomisk planering.

3. Målstyrning.

4. Uppföljning och analys.

Financial planning and analysis-verktyg

Ett Financial Planning and Analysis-verktygs syfte är att förstärka ekonomiavdelningens möjligheter att prestationsbaserat länka företagsstrategin till den ekonomiska verkligheten. Systemmässigt kan FP&A ses som ekonomiapplikationsdelen av ett Corporate Performance Management-systemet.

Ekonomichefer i behov av ekonomiapplikationer söker idag oftast SaaS-lösningar för att minska applikationsstödskostnaderna, öka applikationsflexibiliteten och snabbt skapa värde (time to value). Molntjänster är vanligtvis lättare att använda och är därför populärare. De allra flesta nya FP&A-lösningar är molnbaserade.

Enligt Gartner har det skett en permanent förflyttning på marknaden för FP&A-lösningar. Skiftet från lokala installationer (on-prem) till molnbaserade lösningar är slutgiltig. Lokala installationer efterfrågas endast vid specialfall.

Vill du veta mer om Hypergene?
Hypergenes kunder kan effektivisera sina finansiella planeringsprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter och arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Vill du veta mer? Läs mer om vår lösning här eller titta på en 7 minuters videodemo av vår lösning: