Ny kund: PartnerTech

ParnerTech väljer Hypergene för att delge ledningsinformation som resultatuppföljningar, balansräkningar, nyckeltal med mera till organisationen.

Ett 70-tal personer i Sverige, Norge, Finland, Polen, England, USA och Kina får därmed tillgång till Hypergene.