Så fick Elmea träffsäkra prognoser och en effektiv rapportprocess med Hypergene

Det norska energibolaget Elmea distribuerar el till privata hushåll och företag i Nordnorge. Inom koncernen finns även kraftverk som genererar förnybar energi från vattenkraft. Elmea ägs av sex norska kommuner och är nätägare i Lofoten. Nätbolagets verksamhet är ett naturligt monopol och regleras av den norska myndigheten NVE.

Vi ser fram emot att jobba vidare med Hypergene – resultatet blir bra och det är väldigt spännande.
Andreas Ørnes Elmea HypergeneAndreas Ørnes, controller

Utmaning

I och med att Elmeas verksamhet bedrivs under ett statligt reglerat monopol, får företaget sina ramvillkor från norska staten. Verksamhetens behov av analys, prognos och rapportering är mycket specifika.

”Det har varit svårt att hitta optimala lösningar för just våra behov. Därför har vi hänvisats till att använda Excel och andra manuella verktyg”, säger Øyvind Løvdal, ekonomichef vid Elmeas ägarkoncern Lofotkraft.

Excel användes tidigare för att överblicka verksamhetens intäktsramar, ett upplägg som var tungrott och gav en dålig överblick.

Rapporteringsprocessen var decentraliserad och hanterades på olika sätt i de olika verksamheterna, både i Excel och i andra system. Det gjorde rapporteringen utmanande, tidskrävande och med många felkällor.

”Vi hade utmaningar med att samla in och använda information från olika system, och hade i flera år sökt efter en lösning som kunde fungera som en brygga mellan systemen”.

Sammanfattning:

  • Komplexa behov kring prognostisering
  • Decentraliserad rapportering med manuell hantering

Lösning

Valet föll på Hypergenes molnbaserade lösning för verksamhetsstyrning. Med hjälp av Hypergenes API kunde Elmea få in all data i ett och samma verktyg, från bland annat BI-system, bokföringssystem och andra källsystem. Implementationen började för tre år sedan och har gjorts i nära samarbete med Arribatec, Hypergenes partner i Norge.

Det första som Elmea flyttade över till Hypergene var beräkning av intäktsramarna.

”Vi satte upp ett prognosverktyg där vi på ett bra sätt kunde prognosticera våra intäktsramar. Det är något vi har haft svårt att hitta en lösning för.

Sedan Elmea fortsatt med att plocka in all rapportering i Hypergene, allt från kvartalsrapporter och koncernrapportering till projektrapportering och snart även hållbarhetsrapportering/målrapportering.

Sammanfattning:

Resultat

Med Hypergene har Elmea skapat ett säkert och bra dataflöde genom hela företaget.

Prognoserna för intäktsramarna görs nu i Hypergene och är av hög kvalitet. Underlaget importeras direkt från den norska myndigheten RME, som sätter intäktsramarna för elbranschen i Norge.

Det finns också möjlighet till benchmarking i Hypergene.

”Vi kan jämföra oss med andra nätbolag och göra analyser av våra intäktsramar”.

Rapporteringen sker fullt ut i Hypergene – Elmea tar fram data samt publicerar och distribuerar sina rapporter med systemet. Det har lyft kvaliteten på rapporteringen samt sparar tid.

Även projektrapporteringen görs i Hypergene, i ett användarvänligt gränssnitt som ger Elmeas projektledare full överblick över sina projekt, samt möjlighet att klicka in på alla transaktioner för fördjupad analys.

Just nu utvecklar Elmea nästa steg i sin användning av Hypergene: hållbarhetsrapportering.

”Vi ser en stor nytta av att samla vår hållbarhetsrapportering i ett smidigt system”.

Dessutom lyfter de in arbetet med målstyrning och uppföljning. Andreas Ørnes avsutar med att berätta at:

”Hypergenes färgsignaler med grönt, rött och gult gör att vi snabbt ser trenderna inom de olika målområdena. Vi ser fram emot att jobba vidare med Hypergene – resultatet blir bra och det är väldigt spännande”.

Sammanfattning:

  • Ekonomiuppföljning och analys anpassad till verksamheten
  • God överblick över samtliga projekt
  • Hög kvalitet på prognoser
Malin Appelberg Hypergene

Malin Appelberg

Chief Sales Officer

+46 768 680 162 Mejla Malin