Hur du ska tänka kring Finance Transformation

Gartner definierar ’Finance Transformation’ som de strategiska initiativ som syftar till att omdana finansfunktionen för att bättre stödja och passa företagets övergripande strategi.

Illustration av Finance Transformation

Omvandlingen kan bestå av omstrukturering av ekonomiavdelningen, den operativa finansiella modellen eller den finansiella kapaciteten och implementering av ny verksamhetsmodell på ekonomiavdelningen, inklusive nya system.

Finance Tranformation och digitalisering hänger tätt samman. De nya system som implementeras leder ofta till en rad förändringar som berör processer, källsystem, kompetenser och organisationsstruktur. Dessa förändringar kan innebära stora förändringar för hur organisationen hanterar sin ekonomiska funktion, interna kontroller och finansiella rapportering.

Att lyckas med Finance Transformation

Enligt PWC innebär CFO:ers insyn i verksamhetens alla delar stora möjligheter att vara drivande i förändringar. De får därför ofta uppdrag som handlar om att öka företagets tillväxt, digitalisera verksamheten och att transformera den finansiella funktion som stödjer utvecklingsresan.

För att lyckas behöver de börja med att identifiera mål, intressenter och vilka resurser de har att tillgå. För många börjar på en funktionell och operativ nivå, vilket gör att du riskerar styra fel och få problem längs vägen.

En undersökning från Gartner visar att 70 procent av finansomvandlingsprojekten misslyckas. Därför behöver Finance Transformation ses som något som kräver en hög grad av förändringsledning. Dessutom kan förändringarna komma att innebära nya eller omdefinierade roller i CFO:ns team. Behöver din ekonomifunktions roll och förmågor omdefinieras?

Se också på de resurser som krävs ur ett längre perspektiv. Det gäller inte minst inom digitaliseringen och de nya verktyg du investerar i. Du kanske behöver ett effektivare budgetsystem idag, men vill arbeta med finansiell scenarioplanering och strategisk planering i samma verktyg imorgon? Vilka kompetenser och systemstöd behöver du då och vad ska de kunna?

Transformationen kommer leda till nya roller på ekonomiavdelningen. Exempel på titlar som förutspås av PWC är Analytics and Value Managers, Business Growth Partners, Digital Accountants, Global Process Owners, Compliance and Risk Managers, Data Scientists, Digital Engineers och Transformation Leads.

Dessa roller kommer sannolikt att arbeta gränsöverskridande mellan avdelningar och funktioner för att binda ihop delar som måste samverka.

 

Vill du veta mer om Hypergene?
Hypergenes kunder kan effektivisera sina finansiella planeringsprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter och arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Vill du veta mer? Läs mer om vår lösning här eller titta på en 7 minuters videodemo av vår lösning: