Falköpings kommun inför beslutsstöd och effektiviserar uppföljning och styrning för chefer

Nyhet: 2019-05-23

Falköpings kommun har upphandlat ett beslutsstödsystem från Hypergene. Systemet ska ge verksamheten bättre underlag för uppföljning och styrning och därigenom förenkla vardagen för i första hand cheferna.

”Syftet med införande av ett beslutsstödsystem är att förbättra tillgången till information, färdiga rapporter och analysmöjligheter inom kommunens verksamhetsområden. Sammantaget ska systemet vara ett stöd och ge oss en bättre uppföljning och styrning i kommunen”, säger Magnus Fleischer, ekonomichef i Falköpings kommun.

Valet av Hypergene grundades i en inledande behovsanalys. Behoven fanns främst inom uppföljning och analys av ekonomi och personal.

Analysen visade att mycket av informationen som chefer och ledare behöver finns tillgänglig, men i flera olika system. Det nya systemet ska samla ihop information och presentera den på ett enkelt och lättillgängligt sätt.

”Hypergene var den leverantör som bäst motsvarande våra krav. Genom det nya systemet får beslutsfattare på alla ledningsnivåer bättre beslutsunderlag. Dessutom ser vi att tillgången till information och analysmöjlighet ska bli avsevärt bättre för personer i centrala funktioner”, säger Magnus Fleischer.

Hypergene ska inledningsvis användas av ca 200 personer, primärt enhets- och avdelningschefer men också ekonomer, controllers, utvecklings- och kvalitetsledare, HR-personal samt ledningsgrupp.

”Vi har idag ca 70 kommunkunder som vi arbetar med löpande. Det är en spännande och viktig kundgrupp som vi lägger stor kraft på att utveckla applikationer och funktioner för. Vi är nu mycket glada över att få bidra till en bättre verksamhetsstyrning i Falköpings kommun”, säger Per Hidenius, VD på Hypergene.

Urban Bucht

Urban Bucht

Presskontakt: Chief Executive Officer

+46 72 387 13 07 Mejla Urban