Ny kund inom universitet- och högskolevärlden

Mittuniversitetet får ett nytt budgetstöd.

Initialt stödjer lösningen uppföljning av ekonomi samt Mittuniversitetets budgeterings- och prognosprocesser. Hypergenes erfarenhet av budgetlösningar inom universitets- och högskolevärlden hade stor betydelse vid valet. Likaså var den enkelhet för slutanvändare som Hypergenes lösning kännetecknas av avgörande vid valet av system.