7 punkter för ett effektivt budget- och prognosarbete

Intresset för att tänka nytt kring former för budgetstyrning växer. Det efterfrågas ledningsprocesser som på ett bättre sätt följer verksamhetens rytm och som möjliggör korrekt och snabb reaktion på nya ekonomiska förutsättningar.

Många ifrågasätter budgeten som styrmedel då den inte sällan kombinerar historisk backspegel med mindre rimliga budgetmål, skapar inlåsningseffekter och fokus på internpolitik.

Vissa menar dessutom att den inte ger ett tillräckligt stöd för att rättvisande utvärdera organisationens prestationer och för att fatta bra beslut för framtiden. 

I detta whitepaper får du sju punkter om hur du kan tänka för att få ett effektivare arbete inom budget och prognos.