Budget- och prognosarbete (del 1): Lägg fokus på planering och analys

Intresset för att tänka nytt kring former för budgetstyrning växer. Inte minst upplever många att budget- och prognosprocesserna tar för mycket tid som istället skulle kunna användas för ett mer framåtriktat arbete. Här finns stora vinster att hämta, bara genom att arbeta på ett nytt sätt och med rätt verktyg.

effektivt budget- och prognosarbete

Lägg fokus på planering och analys

Rätt hanterat så ska budgetprocessen tvinga verksamhetens chefer att ta ställning till grundläggande ekonomiska förutsättningarna samt vilka åtgärder som bör vidtas på kort och lång sikt. För att detta ska bli verklighet bör budgetprocessen inledas med noggranna förberedelser och intern förankring.

Börja med en analys av verksamheten och skapa er en uppfattning om framtiden. Den bör ligga till grund för budget- eller prognosvärden och de åtgärder som krävs för att förvalta och utveckla verksamheten på ett realistiskt och klokt sätt.

En själv- eller omvärldsanalys och externa omdömen kan ge värdefulla insikter om vilka ekonomiska trender som bör beaktas. Oavsett om metoden är drivarbaserad, kontobaserad, rullande 12-månaders prognos, bottom-up eller top-down finns stora effektivitetsvinster att hämta i planeringsfasen.

Ladda ned hela white paperet