Ny kund: Renova

Med mål att öka effektivitet, kvalitet och träffsäkerhet i sin budget- och prognosprocess investerar Renova i Hypergene.

Projektet inkluderar även uppföljning och analys.