Norska Arbeidstilsynet väljer Hypergene

Nyhet: 2021-05-06

Efter en upphandling och i samarbete med Arribatec AS har den norska myndigheten Arbeidstilsynet valt techbolaget Hypergene som leverantör av system för målstyrning och risk samt uppföljning, analys och processer för budget, prognos och rapportering.

”Vårt uppdrag är att professionellt och oberoende kunna följa upp att norska verksamheter fullgör sina skyldigheter och arbetar systematiskt med sin arbetsmiljö. Då blir vår interna effektivitet viktig liksom att kunna arbeta träffsäkert med riskbedömningar och analys. Alla våra medarbetare får tillgång till systemet och vi ser fram emot att det kommer att bidra till vårt arbete på ett mycket bra sätt”, säger Per Løkstad som är seniorrådgiver på avdelningen för verksamhetsstyrning och utveckling på Arbeidstilsynet.

Arbetstilsynet är en norsk statlig myndighet som ansvarar för att privata företag och offentliga myndigheter håller en hög nivå vad gäller hälsa, arbetsmiljö och säkerhet samt att utländsk arbetskraft arbetar på lika villkor som norrmän. Myndigheten har cirka 700 anställda och verkar från Trondheim.

”Hypergene har stor vana av att arbeta med offentlig sektor, såväl myndigheter och kommuner som lärosäten. Genom åren har vi sett att det finns stora värden för kunderna i att utöver produkten också dra nytta av varandras erfarenheter. Därför är det oerhört roligt att få välkomna Arbetstilsynet till skaran av myndigheter som vi redan arbetar med. De har ett viktigt ansvarsområde där vi hoppas kunna göra skillnad”, säger Peter Andersson, VD på Hypergene.

Urban Bucht

Urban Bucht

Presskontakt: Chief Executive Officer

+46 72 387 13 07 Mejla Urban