Del 3 i serien ”Så utvärderar du beslutsstödsystem" - Flexibilitet i prismodellen: Detaljplanera inte priset tidigt

Stort, krångligt och dyrt? Inte om du tänkt igenom hur du vill upphandla och införa ny beslutsstödslösning. Tre erfarna upphandlingskonsulter ger sina viktigaste lärdomar och berättar om hur du bör tänka och agera för att lyckas.

utvärdera beslutsstödssystem

I ett av våra whitepapers får du i fem punkter ta del av tre upphandlingskonsulters många erfarenheter. Det handlar inte minst om att lösningen måste införas på rätt sätt för att skapa vinster som nya styrmodeller, uppdaterade processer och gemensamma begrepp kan ge. Här får du del 3 som handlar om att ha flexibilitet i prismodellen.

Flexibilitet i prismodellen: ”Detaljplanera inte priset tidigt”
Undvik att sätta krav på prismodell. Lägg energin på det ni vill uppnå och låt leverantören i stället beskriva hur hon eller han kommit fram till anbudssumman.

Viktigt med dialog
Det går inte att komma ifrån att priset är viktigt. Det gäller för dig som köpare att förstå hur leverantören kommit fram till sitt pris och ha koll på vad det täcker. Med en bra dialog under urvalsfasen är förutsättningarna goda för att undvika otydliga förväntningar och därmed risk för kniviga diskussioner om priset visar sig vara något helt annat än förväntat. Det kan vara fasta prismodeller om leverantören har paketerade lösningar som passar er. Men det kan också vara en högre grad av flexibilitet.

”Man behöver inte detaljplanera hela projektet och priset tidigt. Ett alternativ kan vara att dela upp det i ett antal olika faser”, säger Robert Cagnell.

Han menar att man ibland bör avropa tjänster stegvis allteftersom projektet utvecklas. Anledningen är att kunden ibland vill göra olika vägval samtidigt som leverantörer kan se nya lösningar när man kommit in en bit in i projektet. En mer flexibel utvecklingsmetodik kräver både successiva leveranser och betalningsmodeller.

Fast pris i implementeringen kan innebära stora fördelar för vissa kunder men innebär också att detaljkraven ökar.

En del köpare vill helt undvika att använda konsulter vid ett införande. Det kan verka som ett smart sätt att hålla kostnaderna under kontroll. Risken är att det blir precis tvärtom - billigt från början, ett projekt som kantrar och plötsligt kräver akuta konsultinsatser. Väldigt få företag eller kommuner har duktiga införandespecialister som kan avsätta tid till ett projekt. Det innebär att personer med relativt liten erfarenhet av att genomdriva ett beslutsstödsprojekt helt själva ska driva ett svårt och kostsamt projekt.

”Det handlar om komplicerade projekt som kunder sällan gör men konsulter genomför hela tiden. Vår erfarenhet är att konsultstödet är en nyckel för att lyckas, både från styrningshåll och tekniskt kring beslutsstödet”, säger Robert Cagnell.

Ladda ned hela white papret här