Ny kund: Familjebostäder

Familjebostäder ha valt Hypergene som stöd för verksamhetsplanering, budget- och prognosarbete samt styrning, analys och uppföljning.

Familjebostäder gick ut i offentlig upphandling för att hitta programvaror och tjänster som mötte organisationens samlade krav på ett modernt systemstöd, med ett gemensamt gränssnitt för sin verksamhetsstyrning. Familjebostäder önskade ett tydligt och lättillgängligt stöd för sina "husvärdar" samtidigt som stödet också skulle fungera som ett kraftfullt analysverktyg för exempelvis en driftsekonom och bolagets ekonomichef.