Ny kund: Paf

Paf, Ålands penningautomatförening, implementerar Hypergene både för sin ekonomiska rapportering, uppföljning och som ett stöd i sin budget- och prognosprocess.

Implementeringen sker stegvis. Först på plats kommer tillämpningen för den ekonomiska uppföljningen.

Växel: +46 (0)40-661 10 00