Jämtkraft väljer Hypergene för effektivare budget- och prognosprocesser

Energibolaget Jämtkraft har valt och på kort tid implementerat Hypergene som molnbaserat stöd för sina budget- och prognosprocesser. I nästa steg är bolaget intresserat av att addera stöd för personalbudgetering. Målet är att effektivisera sin ekonomiska planering, uppföljning och analys.

”Vi är glada för att på mindre än två månader ha fått lösningen på plats och redan nu kunna börja frigöra tid för analys och framåtblick. Att valet föll på Hypergene handlade bland annat om gränssnittet och möjligheterna till smidiga integrationer mot våra källsystem, inte minst ekonomisystemet Agresso. Sammantaget ger det en enkelhet och stabilitet som redan nu gör oss effektivare och mer snabbfotade i planeringsarbetet”, säger Miriam Lögdberg, avdelningschef Finansiell Styrning/Financial Management på Jämtkraft.

Lösningen som Jämtkraft valt ger utöver möjligheter till budget och årsbunden prognos, också stöd för rullande prognosmodeller vilket skapar nya förutsättningar för precision i planeringsarbetet. Lösningen ger också stöd för dynamisk resultatuppföljning där utfall kan jämföras mot budget och senast reviderade prognos. Ytterligare möjligheter är att analysera trender och identifiera avvikelser.

”Vi har på kort tid sett ett starkt ökat intresse för våra lösningar bland nordiska energibolag, vilket är väldigt roligt. I en bransch som utmärks av stora investeringar, höga miljökrav och ökad konkurrens är rätt planeringsverktyg avgörande och vi ser nu fram emot att få bidra till Jämtkrafts fortsatta utveckling”, säger Peter Andersson som är VD på Hypergene.

Jämtkraft är ett energibolag som verkar på den nordiska marknaden. I Jämtkraftkoncernen ingår moderbolaget Jämtkraft AB och ett flertal bolag runtom i Norden. Huvudkontoret är i Östersund och bolaget ägs av de tre kommunerna Östersund, Åre och Krokom.