Budget- och prognosarbete (del 5): Effektivisera genom delaktighet

Intresset för att tänka nytt kring former för budgetstyrning växer. Inte minst upplever många att budget- och prognosprocesserna tar för mycket tid som istället skulle kunna användas för ett mer framåtriktat arbete. Här finns stora vinster att hämta, bara genom att arbeta på ett nytt sätt och med rätt verktyg.

effektivt budget- och prognosarbete

Effektivisera genom delaktighet

Ett ökat engagemang hos medarbetarna för budget och prognos höjer datakvaliteten och ökar precisionen. Genom att involvera medarbetare på olika nivåer och skapa dialog kring ekonomiska bedömningar så går det att forma mer realistiska budgetar och prognoser.

Även här har systemstödet en viktig roll. Om du kan göra det enkelt att spåra avvikelser, låta medarbetare följa sitt verksamhetsområde och därmed få större förståelse för utfall, budget och prognos kan du få större delaktighet och därigenom ett ökat engagemang. Ge därför mer tyngd åt avdelningarnas egna ekonomiska framtidsbedömningar – men först då du har gett dem rätt förutsättningar.
 

Ladda ned hela white paperet