Hypergene växer i fastighetssektorn med två nya kunder

Kungsleden och Stena Fastigheter är nya kunder till Hypergene sedan 2015. Kungsleden valde Hypergene i december och har nu tecknat avtal om en beslutsstödslösning.

Hypergene har sedan tidigare ett antal både större och mindre fastighetsbolag som kunder. Totalt representerar de åtta största kunderna i branschen ett samlat fastighetsvärde på ca 200 miljarder kronor.

”Under 2015 utökade vi satsningen på fastighetssektorn där vi såg att vår produkt gjorde stor skillnad. De lever i en värld som präglas av hög förändringstakt med ekonomiska händelser i omvärlden och fastigheter som utvecklas, köps och säljs. Därför blir ett flexibelt och heltäckande beslutsstöd extra värdefullt”, säger Per Hidenius, VD på Hypergene.

Beslutsstödet från Hypergene inkluderar stöd för analys och uppföljning samt budget och prognos men också möjlighet att arbeta med målstyrning och affärsplan.

Bland tillämpningarna märks affärsplan på såväl företags- som fastighetsnivå liksom intäktssimulerings- och intäktsbudgetmodell, kontraktsdataanalys, investeringsbudget och investeringsuppföljning. Lösningarna varierar mellan bolagen men förenas av att de ska bidra till ökad effektivitet och bättre styrning av verksamheten.

Urban Bucht

Urban Bucht

Presskontakt: Chief Executive Officer

+46 72 387 13 07 Mejla Urban