Hypergene tilldelas ramavtal avseende BI-system

Ekonomistyrningsverket (ESV) fattade den 27 juni beslut om tilldelning avseende statliga ramavtal för BI-system. Hypergene är en av de utvalda leverantörerna.

Upphandlingen omfattar ett komplett åtagande kring BI-system som helhet, vilket inkluderar verktyg för rapport, analys och budget samt de till BI-system tillhörande tjänsterna underhåll, support, utbildning och konsulttjänster.

Ramavtalet gäller för den statliga sektorn och då primärt landets ca 230 myndigheter.