Finansdepartementet beställer

Finansdepartementet har av Hypergene beställt ett rapportpaket.

Rapportpaketet som kommer ur www.kolada.se äger man gemensamt tillsammans med SKL.

Växel: +46 (0)40-661 10 00