4 punkter för dig som ska upphandla system för budgetering och prognos

Ordet budget väcker starka känslor hos många. Kostnader och intäkter ska med utgångspunkt i en affärs- eller verksamhetsplan fördelas över året för att sedan följas upp, analyseras och ligga till grund för korrigerande och kompletterande åtgärder, allt i syfte att uppnå målen.

I dag ökar användningen av nya, moderna och mer agila metoder för budgetarbete såsom exempelvis rullande 12 månaders- eller drivarbaserad budget. De många olika metoderna som är tillgängliga, både vad gäller modeller och syften, skapar potentiellt flera fallgropar för de företag eller organisationer som önskar investera i ett nytt system för budget och prognos.

Målet bör vara att inte bara matcha vald budget och styrmodell utan också att underlätta och förbättra organisationens förmåga att samarbeta kring budgetering över organisatoriska enheter och mellan chefer och medarbetare.

I detta white paper ger vi fyra konkreta råd till dig som planerar eller är i behov av att införskaffa ett nytt system för budgetering och prognos.