Mio effektiviserar den finansiella planeringen och uppföljningen med Hypergene

Nyhet: 2020-02-11

Detaljhandelskedjan Mio AB har efter en urvalsprocess valt Hypergenes molnbaserade lösning för att effektivisera och höja kvaliteten för kedjans finansiella planering och uppföljning. Lösningen kommer att användas i hela koncernen, inklusive Mios 72 butiker som är både egna och ägda via franchisetagare.

”Vi sökte en lösning som både kunde höja kvaliteten och effektivisera våra processer, såväl avseende vår interna rapportering som arbetet med budget och prognos. Vi har varit och är fortfarande i en stark tillväxt och behöver då också en lösning där vi i egen regi kan utveckla vår interna rapportering snabbt efter nya behov. Vi valde då Hypergene då lösningen erbjuder det vi efterfrågar.” säger Thomas Borén, ekonomichef på Mio AB.

Inledningsvis ligger fokus på rapportering och analys samt budget och prognos i Hypergene. I nästa steg finns möjlighet att addera funktionalitet för målstyrning samt projekt- och investeringsbudget.

Mio är en svensk detaljhandelskedja för möbler och heminredning som i nära 60 år har levererat inredningslösningar för hemmet. Mio ägs av handlarna som driver sina butiker utifrån Mios koncept och den lokala marknadens behov. Den totala försäljningen i Mio-kedjan uppgår till ca 6,5 miljarder kronor inklusive moms och omfattar ca 2 000 medarbetare.

 

Urban Bucht

Urban Bucht

Presskontakt: Chief Executive Officer

+46 72 387 13 07 Mejla Urban