Ny kund: Kungliga Hovstaterna

För att få en bättre överblick över de olika resultatenheterna har Kungliga Hovstaterna implementerat beslutsstödet Hypergene.

Hypergene används också som ett stöd för hela budgetprocessen. Kungliga hovstaterna ansvarar bland annat för förvaltningen av Sveriges kungliga slott.